Groene, begroeide daken zijn niet meer weg te denken in de bebouwde omgeving. In plaats van uitzicht over een grijze, kale vlakte veranderen de daken in een levend, bloeiend en boeiend geheel. Een begroeid dak biedt een keur aan voordelen voor zowel mens als natuur. Wanneer is uw dak aan de beurt?

Er is ongeveer 350 miljoen vierkante meter platdak in Nederland (ongeveer 50.000 voetbalvelden!), waarvan een groot deel geschikt is voor dakbegroeiing. Daarnaast is ook een deel van de hellende daken geschikt voor begroeiing. Jaarlijks wordt gemiddeld meer dan 0,5 miljoen vierkante meter dak begroeid. In de afgelopen decennia telt dit op tot ongeveer 10 miljoen vierkante meter groene daken, daktuinen en dakparken. Een mooie prestatie! En tegelijkertijd is er nog veel winst te halen voor een groenere stad.


Verbouwen = vergroenen

Tot enkele jaren geleden werd het merendeel van de begroeide daken op nieuwbouwpanden aangelegd. Onder andere door aandacht vanuit de media, ontwikkelingen in de bouwsector en de opkomst van subsidieregelingen in diverse gemeenten stijgt momenteel de vraag naar aanleg op bestaande daken. Een mooie ontwikkeling die een flinke bijdrage levert aan de verankering van het fenomeen begroeide daken in de maatschappij.


Zonnepanelen leveren met groendak 5 – 10% meer rendement

Begroeide daken … natuurlijke synthese.

Er worden steeds meer functies toegekend aan begroeide daken: waterbuffering, moestuinen en eetbaar groen en combinaties met zonne-energie. Door functies te stapelen krijgt het dak niet alleen meer nut, vaak versterken de verschillende onderdelen elkaar. Zo leveren zonnepanelen ongeveer 5 tot 10% meer rendement op wanneer ze gecombineerd worden met een dakbegroeiing.

 


Daktuin op hoogte

The sky is the limit.

Zoals bij de reguliere tuinen kan een begroeid dak op vele manieren worden ingericht en gebruikt,  variërend van een eenvoudige dakbegroeiing van sedum en grassen, tot complete dakparken met verhardingen, vijverpartijen en forse bomen.  Er worden eisen gesteld aan bepaalde (bouw-)technische uitgangspunten, maar een creatief en vakkundig ontwerper heeft binnen die uitgangspunten veel ruimte om ideeën te verwezenlijken.