De kracht van een dakbegroeiing of daktuin zit hem in de eenvoud. Hoewel de werking in feite eenvoudig is, is het de kunst om voor ieder project of toepassing de juiste variant en goede uitwerking te kiezen. Ieder stap in het ontwerp en de aanleg moet zeer goed doordacht zijn. Er zijn een aantal algemene kenmerken die voor ieder dakbegroeiingssysteem gelden.

Iedere dakbegroeiing dient tenminste aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen:

 • Er moet een goede voedingsbodem aanwezig zijn voor de beplanting. De voedingsbodem is het substraat. In een tuin spreken we van grond of aarde, maar bij daktuinen wordt dit substraat genoemd. De samenstelling en de laagdikte van het substraat is afhankelijk van het type beplanting dat wordt toegepast op het dak en het draagvermogen van het dak.
 • Een dakbegroeiing wordt aangelegd op een gevoelige ondergrond. Meestal een dakconstructie met gesloten dakbedekking. De draagkracht van de dakconstructie moet berekend worden. ┬áDe dakconstructie en de dakbedekking zijn de basis en dragen voor een belangrijk deel bij aan het succes van de dakbegroeiing.
 • Een goede waterdichtheid vormt de basis voor een probleemloze dakbegroeiing. Verreweg de meest voorkomende schades aan dakbegroeiingen worden veroorzaakt door problemen met de waterdichtheid en niet door problemen met de dakbegroeiing zelf. Er moet duidelijk zijn of er wortelwerende dakbedekking aanwezig is, dit aangelegd moet worden of dat er met een wortelwerende folie gewerkt gaat worden. En er moet kritisch gekeken zijn naar de staat van de dakbedekking waarop een begroeiing op wordt aangebracht.
 • Er moet een goede en gezonde waterhuishouding aanwezig zijn. Er moet voldoende waterbufferend vermogen zijn voor de beplanting en voor eventueel andere eisen die gesteld worden aan de dakbegroeiing. Het overtollige hemelwater moet op beheerste wijze worden afgevoerd van het dak. Er mag geen schade ontstaan aan gebouwdelen of de beplanting door teveel of te weinig water op het dak.

 

De basisopbouw van een dakbegroeiing bestaat uit verschillende lagen (in onderstaand figuur inclusief dakconstructie):

 1. OnderconstructieBGA standaard opbouw1
 2. Wortelwerende dakbedekking
 3. Beschermlaag
 4. Drainagelaag
 5. Filterlaag
 6. Substraatlaag
 7. Vegetatie