Daktuinadviesopmaat.nl is een initiatief bedoelt om professioneel advies toegankelijk te maken voor consumenten en kleine bedrijven. De mensen achter Daktuinadviesopmaat.nl zijn dagelijks werkzaam in het vakgebied en hebben meer dan 250.000 m2 ervaring in de aanleg en het onderhoud van daktuinen, groene daken en dakterassen.

Voor de aanleg van groendaken en dakbestratingen zijn collectieve afspraken gemaakt waaraan moet worden voldaan, omdat:

  • ondanks de verschillen per groendak en per leverancier, er diverse overeenkomsten en noodzakelijke uitgangspunten zijn die door vastlegging in een standaard kunnen worden gewaarborgd;
  • door de multidisciplinaire aard van het vakgebied er overkoepelende afspraken/richtlijnen nodig zijn.

In het ontwerp van een groendak, daktuin of dakbestrating moeten de bouwkundige constructies, dakbedekking, installaties en de daktuinopbouw aan deze richtlijnen voldoen. De afspraken zijn uitgegeven in een aantal SBR-publicaties: Dakbegroeiingsrichtlijn 2006, Dakbestratingsrichtlijn 2009 en Richtlijn vegetatiedaken bestaande bouw 2010. Voor nadere informatie over dakbedekkingen verwijzen wij naar de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, samengesteld door VEBIDAK, Dakmerk en BDA Dakadvies BV.

Alhoewel getracht is zo compleet mogelijk te werk te gaan is het niet uit te sluiten, of zelfs aannemelijk, dat er zich situaties voordoen die niet op deze website behandeld worden. Deze website is bedoeld als algemene informatiebron en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien men twijfel heeft bij bepaalde situaties adviseren wij dan ook contact op te nemen met een vakgericht adviseur. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde kengetallen, prijzen en/of technische uitwerkingen, illustraties en detailtekeningen.

Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden openbaar gemaakt, overgenomen en/of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van daktuinadviesopmaat.nl.