Het kiezen voor begroeiing op een dak ontstaat veelal uit passie voor natuur en de wens dit te versterken of creëren. De beperkte ruimte in het stedelijk gebied, maakt het soms zelfs noodzakelijk om een dak als buitenruimte in te richten.
De aanleg van dakbegroeiing kent veel voordelen die zowel van maatschappelijke als financiële aard kunnen zijn. Als gebouweigenaar wilt u weten welk effect een investering daadwerkelijk heeft. Ieder type dakbegroeiing heeft zijn specifieke kenmerken en effecten. Immers, het toepassen van alleen Sedum beplanting (kleine vetplanten) heeft een andere impact dan een wild bloemenmengsel met grassen en kruiden. Er zijn genoeg algemene voordelen te noemen om een groendak aan te leggen.
We zetten de belangrijkste voordelen op een rij:

Voordelen groendak